Waarden

Passie en Drive: de kernwaarden van Humares

Het succes van Humares wordt mede bepaald door de waarden die gedeeld worden door alle onderdelen van ons bedrijf. Bij keuzes in de beleidsontwikkeling dienen ze als maatstaf voor ons denken en handelen. Ze vormen de leidraad hoe onze medewerkers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan.

Passie en Drive zijn onze gemeenschappelijke waarden. Deze waarden vormen de verbindende schakel tussen de verschillende nationaliteiten, talen en culturen die er binnen onze internationale organisatie bestaan.

Hierdoor kenmerkt de dienstverlening van ieder merk zich door persoonlijke betrokkenheid, gedrevenheid en flexibiliteit.

Alleen op deze wijze is het steeds weer mogelijk om maatwerk te leveren.

Behalve voor "gedrevenheid", staat DRIVE voor: