Marktvisie

Marktvisie van Humares, multispecialist op de flexibele arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt vanuit een wereldbeeld

In de visie van Humares is het noodzakelijk om de arbeidsmarkt te bekijken vanuit een wereldbeeld. De huidige (inter)nationale arbeidsmarkt heeft immers te maken met globalisering, vergrijzing, technologische ontwikkelingen, fluctuerende economische groei en steeds meer diversiteit.

Vernieuwende internationale concepten

Wereldwijd is er economische turbulentie en een groeiende wereldhandel. De disbalans tussen vraag naar en aanbod van personeel is opvallend. De beroepsbevolking bestaat wereldwijd weliswaar uit 3,2 miljard mensen, maar deze mensen zijn veelal niet beschikbaar op plaatsen waar de vraag is.

Elkaar steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen leiden tot een groeiende vraag naar nieuwe technische kennis. Bedrijven organiseren zich projectmatig en hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit. De uitdaging om de juiste kennis op het juiste moment in te kunnen zetten groeit.

HUMARES kan actief bijdragen aan het oplossen van het tekort met vernieuwende internationale concepten voor personele dienstverlening.

Economische groei regio's

Verschillen in economische groei tussen regio's

Economische groei landen

En tussen landen

Grijze druk

Aandeel mensen boven 65 neemt weredwijd toe

Populatie

Populatie in Europa ontwikkelt zich verschillend