Martijn Cornelis, CFO

"De sleutel tot succes is het vermogen je te onderscheiden van de concurrentie door de behoefte van de klant écht te begrijpen, daarvoor een oplossing te bieden en zo customer intimacy te creëren."

De economie krabbelt langzaam op uit één van de langste en meest complexe crises die de moderne samenleving heeft gekend. Na een aantal bijzonder moeilijke jaren wordt nu eindelijk weer economische groei verwacht.Tijdens de crisis is de visie van bedrijven op de samenstelling van het personeelsbestand drastisch gewijzigd. Daarmee ook de eisen waaraan een moderne dienstverlener op de arbeidsmarkt, zoals Humares, moet voldoen.

Succesvolle bedrijven zijn in staat hun personeelsbestand mee te laten bewegen op de golven van de economie en hun eigen prestaties. De flexibele schil is hierin cruciaal. In Nederland heeft momenteel circa 30% van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract, twee keer zo veel als 15 jaar geleden. Nederland is hierin mondiaal koploper.

Commodity

Bedrijven beschouwen tijdelijke krachten als een commodity, waardoor de prijsdruk hoog is. Door de digitalisering, globalisering en de relatieve eenvoud waarmee flexkrachten kunnen worden aangeboden, is een vlekkeloze afhandeling een randvoorwaarde geworden. Aanbieders bieden flexibiliteit aan hun klanten. Om dit te kunnen in een turbulente arbeidsmarkt, is het voor hen een kunst om in staat te zijn zichzelf flexibel te organiseren en mee te bewegen met de vraag van de markt.

Kennis en begrip

De sleutel tot succes is het vermogen je te onderscheiden van de concurrentie door de behoefte van de klant écht te begrijpen, daarvoor een oplossing te bieden en zo customer intimacy te creëren.

De echte meerwaarde van een specialist ligt op het gebied van kennis. Inhoudelijke kennis van functies, functie eisen en de bijbehorende competenties en inzicht in de ‘soft skills’ die gewenst zijn. Humares is met haar focus op specialistische technische kennis en capaciteit via haar specialistische merken in staat haar klanten op maat te bedienen op gebied van uitzenden, detacheren en werving & selectie. Hierbij hebben wij via internationale kantoren en partnerschappen toegang tot een globaal aanbod van arbeidskrachten, waarmee ook schaarse competenties binnen bereik komen om complexe klantbehoeften in te vullen.

Binden van werknemers

Wij beseffen dat in onze markt het personeel het verschil maakt, ongeacht de economische situatie. Het binden van onze werknemers is een voorwaarde voor succesvolle dienstverlening aan onze klanten. Onze missie “Humares zorgt voor personeel” werkt dan ook beide kanten op!

Martijn Cornelis, CFO

Martijn Cornelis