Marc Steenbergen, divisiedirecteur Nederland

“Op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het belangrijk om je doelgroep goed te kennen en de juiste technisch specialisten te vinden die er trots op zijn om voor je te werken. En vice versa!”

De schaarste neemt toe

In Nederland is in 2015 het aantal vacatures gestegen met 22% ten opzichte van 2014. Het aantal actief werkzoekenden is gedaald met 120.000 naar 1 miljoen. Slechts 12% van de beroepsbevolking is actief werkzoekend en 45% is latent werkzoekend. Deze cijfers zijn van toepassing op “de BV Nederland” en zijn gemeten over alle beroepsfuncties. Zoom je in, dan zie je dat technisch specialisten het schaarst van allemaal zijn. En die schaarste wordt gevoeld door bedrijven, instellingen en overheidsinstanties. Online is er sprake is van een overdosis aan vacatures. Het aantal publicaties per vacature is gestegen van 5,2 in 2014 naar 6,3 in 2015. Voor iedere 60 werkzoekenden is er inmiddels 1 website waar vacatures worden gepubliceerd. De online publicatiemarkt versnippert en men ziet door de bomen het bos niet meer. Hoe vind je in een schaarse markt dan toch de juiste technisch specialist?

Ken je doelgroep

Om de juiste specialist te vinden is het belangrijk om inzicht te hebben in kritische wervingsfactoren, beweegmotieven en randvoorwaarden, die sterk verschillen per beroepsgroep. Niet iedereen hecht dezelfde waarde aan een overwerktoeslag, bonusregeling, thuiswerkmogelijkheid, auto van de zaak, opleidingsmogelijkheden, etc. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om kennis te hebben van het vakgebied, van ontwikkelingen in de techniek en van de behoeften van klanten voor het succesvol bemensen van projecten of reguliere werkzaamheden.

Vinden, verbinden …

De ene doelgroep gebruikt andere online media dan de andere. Kandidaten die jou vinden, dat is het ultieme doel. Maar daar kom je er niet mee, en dus is het een kwestie van proactief opzoeken. Actief werkzoekenden zijn benaderbaar, maar het in contact komen en blijven met de grote groep latent-werkzoekenden vergt een andere aanpak. Communities spelen hierbij een grote rol, mits je zelf ook een positieve bijdrage levert. Een andere optie is het organiseren en runnen van talent pools, voor individuele bedrijven of voor samenwerkingsverbanden. Zo zijn er nog veel meer manieren om te vinden en verbinden, maar bovenal geldt: ken je doelgroep en bepaal op basis daarvan de juiste aanpak.

… en elkaar blijven boeien

Heeft een technisch specialist eenmaal besloten zijn carrière te vervolgen via een van onze Nederlandse specialisaties, dan is het belangrijk om die verbintenis te blijven voeden, om elkaar te blijven boeien. Dat gaat verder dan het zorgen voor uitdagende projecten bij interessante klanten. Dat betekent ook het gezamenlijk bepalen in welke richting de specialist zich wil ontwikkelen, vanuit zijn eigen voorkeur, vanuit employability en vanuit het besef dat continue ontwikkeling de basis is voor een langdurige en plezierige carrière. En daar dan concreet handen en voeten aan geven. Zodat je samen trots bent op mooie techniek, op mooie projecten, en op mooie resultaten!

Marc Steenbergen, Divisiedirecteur Nederland

Marc Steenbergen