Eric Dantinne, Divisiedirecteur België

"Streven naar specialismen!"

Humares beschikt in Belgïe over 1 merk "IMPACT [ Expertise Included. ]". Een merk dat er naar streeft om de specialist te worden in specialisten.

We gebruiken onze maritieme ervaring en netwerk, om een totaaloplossing voor gespecialiseerde beroepen aan de Belgische klanten van IMPACT aan te bieden.

Marktgegevens zijn belangrijke elementen waarmee we absoluut rekening moeten houden in onze strategische keuzes. Om van de cycliciteit van de markt te kunnen genieten hebben we 3 divisies bij Humares die redelijk complementair zijn met elkaar : Belgïe die vroegcyclisch is, Nederland die laatcyclisch is en maritiem die niet zo cyclisch is. Zo zijn alle fases van de cyclus gedekt.

Op de Vlaamse arbeidsmarkt heerst er nog steeds een structureel tekort aan gespecialiseerd personeel. De oorzaak voor het knelpunt is zowel kwantitatief als kwalitatief: enerzijds blijft de instroom van jonge afgestudeerden achter op de marktvraag en anderzijds mist de arbeidsreserve de gevraagde kwaliteiten. Hierdoor worden tal van bedrijven afgeremd in hun groei. Door de voorspelde vergrijzing van de Belgische arbeidsmarkt, kunnen we stellen dat de toekomst weining beterschap zal bieden.

Specialisten over de grenzen heen werven

Gezien de huidige arbeidsmarktsituatie dienen bedrijven tegenwoordig wat verder te kijken dan de lokale of regionale arbeidsmarkt. Kandidaten internationaal werven, is dus niet alleen een keuze geworden voor onze klanten maar zal voor bepaalde bedrijven een noodzaak zijn willen ze hun groei verzekeren.

Een verdere ontwikkeling van onze internationale wervingsactiviteiten, met focus op het beheer van de kosten, is een must.

Eric Dantinne, Divisiedirecteur België

Eric Dantinne