Isoper Engineering Services

Isoper is dé specialist voor hoger geschoolde functies in de techniek. De professionals van Isoper verrichten al 25 jaar werkzaamheden voor projecten bij onder meer (petro) chemische bedrijven, installatie- en productiebedrijven en in de offshore- en raffinage industrie. De technische expertise van Isoper dekt alle, bij industriële projecten, voorkomende disciplines.

De Isoper projecten worden uitgevoerd door hoog gekwalificeerd personeel dat door haar specialisme zelfstandig binnen projectgroepen opereert. Opdrachtgevers zijn industriële bedrijven of engineering companies, die kennis in specifieke projecten ontberen of de wens hebben om projecten bij Isoper uit te besteden.

De projectmanagers van Isoper zijn hoog opgeleid en hebben allen langjarige technische projectervaring. Zij selecteren de juiste mensen voor projecten en geven waar nodig sturing, zodat werkzaamheden voldoen aan de door de klant geformuleerde projecteisen.

Isoper besteedt veel aandacht aan de veiligheid en gezondheid van haar werknemers en investeert in de opleiding van haar personeel.

Voor meer informatie, bezoek de Isoper website.

Isoper

Isoper netwerk